Zij-instromers

Lichaamsgeoriënteerde therapeuten die zich willen laten registreren bij de SBLP, moeten voldoen aan de criteria voor registratie van de SBLP.

Therapeuten die een andere opleiding hebben afgerond dan de door de SBLP erkende opleidingen behoren tot de zij-instromers. Voor deze groep gelden de volgende criteria:

Relevante beroepsopleiding
De kandidaat deelnemer heeft een gedegen beroepsopleiding afgerond in de lichaamgeoriënteerde (psycho)therapie van 4 jaar, op HBO-niveau.

  • De opleiding moet zijn gericht op het op professionele wijze uitoefenen van het beroep van lichaamsgeoriënteerd therapeut.
  • Supervisie en leertherapie met betrekking tot het eigen therapeutische proces zijn aantoonbaar onderdeel van de opleiding geweest.

Of: ruime ervaring
De kandidaat deelnemer heeft aantoonbaar ervaring als lichaamsgeoriënteerd therapeut met minimaal 1000 praktijkgebonden uren in de vijf voorgaande jaren.
  • Aantoonbaar 120 uur deelname aan super- en/of intervisie in de laatste 10 jaar, waarbij de eigen therapeutische processen in voldoende mate aan bod zijn gekomen.
  • Aantoonbaar gevolgde bij- en nascholing conform de richtlijnen zoals genoemd in het document herregistratie.
  • Aantoonbaar 8 praktijkgebonden uren per week
  • De kandidaat is bereid het beroepsprofiel en de Code Ethiek en Gedrag te onderschrijven.
  • De kandidaat is bereid deel te nemen aan een kennismakingsvisitatie, waaraan kosten zijn verbonden.
* Praktijkgebonden uren zijn samengesteld uit cliëntgebonden uren (voorbereiding en verslaglegging), administratie en acquisitie. 1 cliënt-contactuur is gelijk aan 1,5 praktijkgebonden uur.Voldoet u niet aan alle eisen, dan kunt u kandidaat-therapeut worden. Dit geeft u twee jaar de tijd om aan alle eisen te voldoen.


Gelofte

Alle deelnemers van de SBLP leggen een gelofte af. Hiermee onderschrijven zij de SBLP code ethiek en gedrag. Van uit dit perspectief is het belangrijk voor de SBLP dat er geen redenen zijn, van welke aard dan ook die aanleiding kunnen geven om een deelnemer niet toe te laten. De gelofte/eed aflegging vindt altijd plaats op de eerste zaterdag van november tijdens de SBLP deelnemersdag. Mochten hier vragen over zijn, neem dan contact met ons op via de contactpagina.