Zij-instromers

Lichaamsgeoriënteerde therapeuten die zich willen laten registreren bij de SBLP,  moeten voldoen aan de criteria voor registratie van de SBLP.

Therapeuten die een andere opleiding hebben afgerond dan de door de SBLP erkende opleidingen behoren tot de zij-instromers. Voor deze groep gelden de volgende criteria:
(Onderaan deze pagina vind je een aanmeldingsknop voor zij-instromers)

Toelatingscriteria

Op dit moment is er een toelatingsstop.
  1. Voor zij-instroom dient de therapeut één of meer beroepsopleiding(en) psychotherapie op minimaal HBO-niveau afgerond te hebben. Alleen opleidingen met een minimale studiebelasting van 420 uur, waarvan minimaal 60 contacturen, tellen mee.
    Als de beroepsopleiding niet lichaamsgeoriënteerd was, verwachten wij minimaal 2 jaar aan bijscholing in een lichaamsgeoriënteerde psychotherapie methode, aangevuld met individuele therapie/supervisie.

In uren omgezet verwachten we dat deze opleidingen tezamen voldoen aan onderstaande uren eisen.

 

Minimale uren-eis

Totale studiebelasting opleiding(en) psychotherapie

Dit is een combinatie van contacturen, uren zelfstudie, werkgroepen, werkstukken, stages, individuele (leer)therapie en supervisie. 

NB: omdat de meeste opleidingen alleen de contacturen vermelden op diploma’s of in hun curricula, hoef je geen bewijs van de totale studiebelastingsuren aan te leveren. Er wordt in het algemeen aangenomen dat de verhouding totale studiebelasting tot contacturen 1:7 is.

4340 uur

Waarvan:

Contacturen

Hieronder vallen uitsluitend trainingsuren op het gebied van theorie (punt 1), therapeutische vaardigheden en methoden (punt 2) en proceswerk in een groep (punt 3.c).

Wij verwachten dat minimaal de helft (310 contacturen) behaald worden binnen lichaamsgeoriënteerde psychotherapie opleidingen De diploma’s van deze lichaamsgeoriënteerde opleidingen moeten een logische samenhang vertonen binnen één therapievorm en een verdieping of verbreding bevatten van eerder aangeleerde competenties.

620 uur

 

1.

Lesuren theoretische en praktische kennis (vallen onder contacturen)

Op het gebied van ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, Reichiaans gedachtegoed, anatomie, gespreksvaardigheden, overdracht/tegenoverdracht, seksualiteit, praktijkvoering, interpersoonlijke neurofysiologie, trauma en/of gehechtheid.

We verwachten van zij-instromers dat zij bereid zijn zich in het Reichiaanse gedachtegoed te scholen als dat niet in hun opleidingen aan de orde is gekomen. Dat kan door middel van een korte training of literatuurstudie.

100 uur

2.

Lesuren Lichaamsgeoriënteerde psychotherapeutische vaardigheden en methoden (vallen onder contacturen)

Hieronder vallen o.a.: focusing/mindful zelfonderzoek, bodyreading, energiewerk (opladen, ontladen, gronding, doorstroming, containment, expressie, contractie, expansie. Bijvoorbeeld in de vorm van bio-energetica), Gestalt, psychodrama, systemisch werk, innerlijk kindwerk, diverse methoden van aanraken, trauma werk en ontwikkeling van somatische hulpbronnen (bijvoorbeeld de versterking van autonomie, gezonde grenzen en aanwezigheid).

250 uur

3.

Eigen proceswerk in groepen en/of individuele (leer)therapie ten behoeve van meer integratie van de persoonlijkheid op fysiek, emotioneel en cognitief niveau. 

350 uur

Waarvan:

a. lichaamsgeoriënteerd proceswerk, in de vorm van individuele (leer)therapie bij een lichaamsgeoriënteerd (psycho)therapeut en/of in groepen waar lichaamsgeoriënteerd gewerkt wordt.

150 uur

 

b. individueel proceswerk in de vorm van (leer)therapie.

40 uur

c. eventueel aangevuld met uren proceswerk in groepen (valt onder contacturen)

4.

Ervaring met (oefen)cliënten en/of (assisteren bij) groepswerk onder supervisie 

100 uur

Waarvan:

a. individueel werken met (oefen)cliënten onder supervisie van een lichaamsgeoriënteerd (psycho)therapeut.

50 uur

 

b. eventueel aangevuld met stage(s) in groepstrainingen waar lichaamsgeoriënteerd gewerkt wordt.

 

Gelofte

Alle deelnemers van de SBLP leggen een gelofte af. Hiermee onderschrijven zij de SBLP code ethiek en gedrag. Van uit dit perspectief is het belangrijk voor de SBLP dat er geen redenen zijn, van welke aard dan ook die aanleiding kunnen geven om een deelnemer niet toe te laten. De gelofte/eed aflegging vindt altijd plaats op de eerste zaterdag van november tijdens de SBLP deelnemersdag. Mochten hier vragen over zijn, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

 

Aanmelden

Aanmelden als zij-instromer? Gebruik dan het formulier aanmelding zij-instromers. Deze bevat 2 onderdelen; een download(worddocument) en een formulier. Vul de het worddocument volledig in en stuur deze naar het e-mail adres vermeld op het document. Het formulier stuurt u (middels de verzendknop) naar de Deelnemersadministratie van de SBLP.