Wat is de wetenschappelijke onderbouwing?

Het functioneren van onze psyche en de relatie tot de achterliggende biologische systemen is zeer complex en onze kennis hierover is nog beperkt. Wetenschappelijk onderzoek naar verklaringsmodellen en effecten van therapie is moeilijk uitvoerbaar. Nog maar weinig van wat wij uit ervaring menen te weten is door wetenschappelijk onderzoek bevestigd.

Reguliere psychotherapeuten kiezen om alleen dat te doen waarvan wetenschappelijk onomstotelijk vast staat dat het effect heeft. Dit leidt tot ‘confectietherapie’ met een beperkt therapeutisch  arsenaal en geschikt voor een beperkt aantal cliënten, maar heeft wel tot voordeel dat de cliënt een statistisch voorspelbare kans op succes heeft en de behandeling voor een groot  deel vergoed wordt door de Zorgverzekering. Lichaamsgeoriënteerde werkende therapeuten kiezen er voor maatwerk te leveren en zij beperken zich niet alleen tot methodieken die op wetenschappelijk bewijs gebaseerd (‘evidence based’) zijn.

Zij maken ook gebruik van de inzichten die voortkomen uit jarenlange professionele ervaring en de ervaringen van cliënten binnen diverse therapiestromingen waarbij de theorie en praktijk vooruit lopen op wat strikt wetenschappelijk is bewezen.

Lichaamsgeoriënteerde therapie ontleent zijn bestaansrecht niet alleen aan wetenschappelijk bewijs maar vooral aan de tevredenheid en de vooruitgang van de cliënten die daar bewust voor kiezen omdat zij deze behandeling als beter ervaren dan de uit algemene middelen gefinancierde behandeling die strikt ‘evidence based’ is of pretendeert te zijn.