Toelatingscriteria

Een van de doelen van de SBLP is ervoor zorg te dragen dat de bij de SBLP aangesloten therapeuten voldoende en aantoonbaar gekwalificeerd zijn om op een betrouwbare wijze professionele Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie te geven. Het SBLP register beoogt de kwaliteit van haar deelnemers te borgen.

Therapeuten die zich willen aansluiten bij de SBLP moeten voldoen aan een aantal criteria rond (voor)opleiding en professionaliteit. De belangrijkste bepaling is dat elke therapeut een afgeronde beroepsopleiding op HBO-niveau van vier jaar heeft in de lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie.

Professionele therapeuten in het veld van de lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie kunnen worden opgenomen in het register van de SBLP als ze voldoen aan de eisen op het gebied van vooropleiding, beroepsopleiding en praktijkvoering. De SBLP registreert beroepsbeoefenaren op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg.

Lichaamsgerichte beroepsopleidingen die toegang geven tot de SBLP zijn: 

  • de opleiding Integrated Psychotherapy van Bodymind Opleidingen (BMO), 
  • de opleiding tot Biodynamisch Therapeut en Biodynamisch Massagetherapeut van het Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie (NIB), 
  • de opleiding Core-Energetisch therapeut van the Netherlands Institute of Core Energetics (NICE) 
  • de opleiding Primal Rebirth therapeut (Aumm Instituut).

 

Toegelaten deelnemers zijn:

  • Studenten in hun laatste jaar van de beroepsopleiding (BMO, NIB, NICE en Aum Instituut) die starten met oefenclienten.
  • Therapeuten die een diploma hebben van een van beroepsopleidingen (BMO, NIB, NICE en Aum Instituut).
  • Zij-instromers; Lichaamsgeoriënteerde therapeuten die een opleiding hebben gevolgd die hier niet genoemd is.
 
Indien er een hiaat zit tussen de datum van diplomering (lichaamsgerichte beroepsopleiding) en aanmelding bij de SBLP wordt per individu gekeken wat er nog nodig is voor deelnemerschap (dit kan zijn supervisie en/of extra bijscholing)

 

Vooropleiding

Kandidaten moeten behalve de lichaamsgeoriënteerde beroepsopleiding een vooropleiding op HBO/WO-niveau hebben.

Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie​
Meld je aan
Kom naar onze bijeenkomsten
Previous
Next