Deelnemer worden?

Voordelen van lid zijn:
 • Je wordt op de hoogte worden gehouden van alle wet- en regelgeving en inspiratiebronnen (bijv nascholingen, boeken) middels nieuwsbrief,  mails en website.
 • Je krijgt toegang tot veel praktische info (o.a. voorbeeld van behandelovereenkomst en andere documenten die je in de praktijk kunt gebruiken) op het intranet.
 • Lidmaatschap van de SBLP is ook een kwaliteitskenmerk; cliënten kunnen op de SBLP website zien aan welke kwaliteitscriteria je als SBLP therapeut minimaal voldoet. Je naam en website zijn op de SBLP website vindbaar voor cliënten.
 • Als je voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraars (Plato psbk diploma) kun je in het HBO register van RBCZ worden opgenomen via de SBLP en  kunnen je cliënten aanspraak maken op gedeeltelijke vergoeding van je therapie vanuit een aanvullende verzekering.
 • Mogelijkheid tot contact met collega’s; o.a. door het bijwonen van bijeenkomsten, workshops, etc georganiseerd of gefaciliteerd door de SBLP.
 • Via de SBLP kun je de (wettelijk verplichte) Wkkgz gereduceerd regelen en korting krijgen op een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Balens. 
 
Toelatingscriteria

Een van de doelen van de SBLP is ervoor zorg te dragen dat de bij de SBLP aangesloten therapeuten voldoende en aantoonbaar gekwalificeerd zijn om op een betrouwbare wijze professionele Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie te geven. Het SBLP register beoogt de kwaliteit van haar deelnemers te borgen.

Therapeuten die zich willen aansluiten bij de SBLP moeten voldoen aan een aantal criteria rond (voor)opleiding en professionaliteit. De belangrijkste bepaling is dat elke therapeut een afgeronde beroepsopleiding op HBO-niveau van vier jaar heeft in de lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie.

Professionele therapeuten in het veld van de lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie kunnen worden opgenomen in het register van de SBLP als ze voldoen aan de eisen op het gebied van vooropleiding, beroepsopleiding en praktijkvoering. De SBLP registreert beroepsbeoefenaren op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg.

Lichaamsgerichte beroepsopleidingen die toegang geven tot de SBLP zijn: 

 • de opleiding Integrated Psychotherapy van Bodymind Opleidingen (BMO), 
 • de opleiding tot Biodynamisch Therapeut en Biodynamisch Massagetherapeut van het Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie (NIB), 
 • de opleiding Core-Energetisch therapeut van the Netherlands Institute of Core Energetics (NICE) 
 • de opleiding Primal Rebirth therapeut (Aumm Instituut).
 • de opleiding Bodynamic therapeut (Bodynamic)
 

Een toegelaten deelnemer is:

 • Student in het derde/vierde jaar van de beroepsopleiding BMO, NIB, NICE en Aumm Instituut die start met oefencliënten.
 • Therapeut die een diploma heeft van een van beroepsopleidingen (BMO, NIB, NICE, Aumm Instituut en Bodynamic).
 • Zij-instromer; Lichaamsgeoriënteerde therapeut die een opleiding heeft gevolgd die hier niet genoemd is. Middels vragenlijst wordt gekeken of therapeut past in onze organisatie.
 • Belangstellend deelnemer; oud deelnemer die geen praktijk meer voert, supervisor die geen lid is van de SBLP.
 
Indien er een hiaat zit tussen de datum van diplomering (lichaamsgerichte beroepsopleiding) en aanmelding bij de SBLP wordt per individu gekeken wat er nog nodig is voor deelnemerschap (dit kan zijn supervisie en/of extra bijscholing)
 

Vooropleiding

Kandidaten moeten behalve de lichaamsgeoriënteerde beroepsopleiding een vooropleiding op HBO/WO-niveau hebben

Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie​
Meld je aan
Kom naar onze bijeenkomsten
Vorige slide
Volgende slide