Veelgestelde vragen

Lichaamsgerichte beroepsopleidingen die toegang geven tot de SBLP zijn de opleidingen: 

– Energetic Integration therapie van Bodymind Opleidingen (BMO),

– Biodynamische Psychologie (NIB), 

– Bio-energetisch Analytisch therapeut (SOBA), 

– Core-Energetisch therapeut van het Nederlands Instituut Cordium Core Evolutionary (NICE) 

– Primal Rebirth therapeut (Aumm Instituut)

Als u bent afgestudeerd bij een van deze opleidingen, dan kunt u zich registeren als therapeut.

Het is afhankelijk van uw opleiding of uw ervaring als therapeut mogelijk dat u als zij-instromer toch kunt worden geregistreerd. Hier vindt u hierover alle informatie.

De kosten voor deelname aan de SBLP zijn 260 euro per jaar exclusief btw.(2021)

Studenten kunnen vanaf het 3e jaar deelnemen en betalen 70 euro per jaar exclusief btw. (2021)

Om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen moet je aan aanvullende scholingseisen voldoen. Naast de afgeronde opleiding in de complementaire zorg moet je over voldoende psychosociale basiskennis beschikken. Die kennis heb je als je een HBO/WO vooropleiding hebt gevolg die hierin voorziet of een Plato PSBK nascholing (SNRO/CPION). Dan kun je met je registratie bij de SBLP, Vektis, KVK en koepelorganisatie in aanmerking komen voor vergoeding.

Derdejaars student

Als student werk je vanaf het 3e jaar onder supervisie van je opleiding. Toch ben je, als je met cliënten gaat werken, wettelijk verplicht je te verzekeren voor het geval er een klacht of geschil ontstaat. Wanneer je je wilt laten registreren als Student bij de SBLP, vragen we je het volgende te regelen:

  • Wkkgz: Voor ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ registreer je je bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie. Dit is een wettelijke plicht voor zorgverleners die werken met betalende cliënten, al is het er maar één. Bij CAMCoop (via SBLP) kost het jaarlijks € 12,50.
  • BAV: Bedrijfs-/beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Wkkgz-proof). De BAV vergoedt (genoegdoenings)kosten in geval van een geschil. Bij Balens Verzekeringen geldt een collectiviteitskorting voor SBLP-studentleden, premie ca. € 55,- per jaar.
  • VOG: Uit een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) blijkt dat er geen bezwaar is voor het vervullen van het therapeutschap. Bij aanmelding mag die niet ouder zijn dan drie maanden en een VOG is 5 jaar geldig. De Deelnemersadministratie stuurt je een link voor de VOG aanvraag (€33,85).