Toepassingen therapie

Lichaamsgeoriënteerde therapie kan als een op zich zelf staande therapie of in aanvulling op een andere therapie worden ingezet, afhankelijk van de problematiek van de cliënt. Onze therapeuten zijn overwegend vrijgevestigd en werken vaak samen met reguliere hulpverleners. Voordeel van hulp in een vrijgevestigde praktijk is de expliciete tijd en aandacht in nauwkeurige afstemming met de behoeften van de cliënt. Cliënten ervaren dit als positief.

Veel cliënten kiezen bewust voor de lichaamsgeoriënteerde benadering. Door de eigen motivatie en doordat ze zelf achter de behandeling staan, heeft de therapie grote kans van slagen. Dit wordt onderschreven door tal van wetenschappelijk onderzoek.

Het werkveld van de lichaamsgeoriënteerde therapeuten is divers. U kunt hierbij denken aan:

  • Depressieve klachten
  • Angsten en agressiebeheer
  • Spanningsklachten
  • Teleurstelling over huwelijk, gezin, werk
  • Gebrek aan eigenwaarde
  • Verlangen naar persoonlijke vervulling; zingeving
  • Conflicten, zowel privé als in collegiale werkverhoudingen
  • Lichamelijke (psychosomatische) klachten; spierspanningsklachten
  • Klachten over moeheid, energieverlies, verlies van zingeving
 

Ook wordt gewerkt met psychiatrische ziektebeelden, in samenwerking en afstemming met de reguliere behandelaar.