Over de SBLP

De Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie is ontstaan uit een samenwerking van de beroepsverenigingen NVPIT (o.a. Energetic Integration) NVBT (biodynamische therapie) en NIBA (bio-energetisch analytische therapie). Deze beroepsverenigingen zijn al meer dan 20 jaar actief in het veld van de lichaamsgeoriënteerde (psycho-) therapie.

De SBLP draagt bij aan het verder uitbouwen van het effect van de verschillende behandelmethoden, onder andere door klanttevredenheidsonderzoek en het streven naar, en uitbreiden van wetenschappelijke validatie.

Register

De SBLP bevordert de kwaliteit en professionaliteit van de aangesloten therapeuten. De beroepsorganisatie hanteert een register waarin therapeuten worden opgenomen die voldoen aan de normen rond opleiding, bijscholing, praktijkvoering en beroepshouding.

Ook ondersteunt en ontzorgt de SBLP de aangesloten therapeuten, zodat zij zich vooral op hun praktijk kunnen richten.

Sociocratie

De SBLP is een stichting met het bestuursmodel en de structuur van een sociocratische kringorganisatie. Dit betekent dat de besluitvorming binnen de SBLP geheel op basis van de sociocratische principes verloopt. Iedereen die betrokken is bij de beroepsorganisatie (therapeuten, medewerkers, bestuur enzovoort) heeft invloed op het beleid door participatie in een sociocratische kring. Hierin kan een besluit pas worden genomen wanneer niemand een beargumenteerd bezwaar heeft.

De doelstelling, visie en missie van de SBLP

Doelstelling  

Het verankeren en uitdragen van de toegevoegde waarde van de lichaamsgeoriënteerde beroepsgroep uit de complementaire zorg binnen de maatschappij middels belangenbehartiging, kennisdeling en kwaliteitsborging. 

Visie  

  • De SBLP vindt een goede gezondheid en welzijn in Nederland belangrijk en wil daaraan bijdragen. 
  • De SBLP vindt dat de Integrale gezondheidszorg, waar lichaamsgerichte therapievormen een onderdeel van zijn, toegankelijk en vrij te kiezen moet zijn voor iedereen. Hierbij wordt de mens gezien als één geheel en ligt de focus op gezondheidsbevordering en pas in tweede instantie op ziektebestrijding. 
  • De SBLP vindt dat binnen integrale gezondheidszorg de reguliere en de complementaire zorg gelijkwaardig zijn aan elkaar en ook als zodanig moeten worden erkend en ingezet. 
  • De SBLP vindt dat het belangrijk is om eigen verantwoordelijkheid van ieder mens voor de eigen fysieke-, sociale-, emotionele- en geestelijke gezondheid te stimuleren.  

Missie 

De SBLP wil op sociocratische wijze de belangen vertegenwoordigen van alle aangesloten deelnemers. Dit streven geldt de beroepsgroep lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie, werkzaam in de wereld van de integrale zorg.  

De managementkring van de SBLP

Dhara de Nobel

Voorzitter van de Managementkring en de Topkring.

José Berkers

Functioneel leidinggevende kring ondersteuning en houdt zich bezig met ledenadministratie, secretariaat en financiën.

Yvonne van Eijndhoven

Functioneel leidinggevende kring professionalisering met aandacht voor: kwaliteit van de SBLP professionals, ondersteuning bij praktijkvoering, contacten met opleiders en koepels.

Lianne van Rijssel

Tweede functioneel leidinggevende kring professionalisering en heeft contacten met de Kring zij-instromers, kring vergoedingen zorgverzekeringen, RBCZ, aangesloten beroepsopleidingen, potentieel geïnteresseerde beroepsopleidingen, visitatie (AVAR). Daarnaast houdt zij zich samen met Yvonne ook bezig met kwaliteit en verdere professionalisering van de SBLP-therapeuten.

De Managementkring vergadert elke maand m.u.v de zomermaanden, in totaal tien maal per jaar.

En is  eindverantwoordelijk voor de organisatie en zal daarom besluiten moeten nemen en dragen.

In de SBLP Kringstatuten is het e.e.a. vastgelegd en na te lezen.
Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie​
Meld je aan
Kom naar onze bijeenkomsten
Vorige slide
Volgende slide