Zoek
Sluit dit zoekvak.

Visitatie van je praktijk

We onderscheiden de volgende visitaties:

  • De initiële visitatie, in het eerste jaar dat de therapeut start. Deze visitatie is meer ondersteunend, minder controlerend.
  • De 5-jaarlijkse visitatie, de normale visitatie die in principe elke 5 jaar plaatsvindt.
  • De hervisitatie, deze vindt plaats als er ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd die fysieke controle vereisen.
 

De visitatie in het eerste jaar vindt plaats op de welkomstdag waarvoor elke startende therapeut wordt uitgenodigd. Met de uitnodiging krijgt je een vragenlijst die je invult en maak  je een foto van de praktijkruimte.  Deze vragenlijst met foto stuur je terug. Op de welkomstdag krijg je feedback op de vragenlijst naast allerlei informatie over herregistratie, praktijkvoering en andere wetenswaardigheden over de SBLP en je maakt kennis met vakgenoten. Deze vragenlijst wordt in Lars toegevoegd en je krijgt via de mail een certificaat toegestuurd.

Periodieke praktijkvisitatie vindt minimaal eens in de vijf jaar plaats en maakt deel uit van het behoud van de beroepslicentie. 

De praktijkvisitatie wordt van af 2023 uitgevoerd door Visie-tatie, een onafhankelijk en ervaren visitatie organisatie www.visie-tatie.nl

  • De visiteurs van Visie-tatie zijn zelf ook allemaal therapeut en hebben hun eigen praktijk (gehad). Visie-tatie is opgericht door en voor zorgverleners in de complementaire gezondheidszorg.
  • Volg de link voor de werkwijze visie-tatie.
  • Visie-tatie werkt met een IT systeem voor de vragenlijst.
 

Een geldige HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) geeft vrijstelling van de vijfjaarlijkse visitatie door de beroepsorganisatie.

Bij een praktijkvisitatie krijgen verschillende aspecten aandacht. Deze zijn uitgebreid beschreven in de Visitatieprocedure voor therapeut

 
Wees goed voorbereid,  lees de visitatieprocedure goed door!

Deze documenten zijn opgesteld en onderschreven door de beroepsorganisaties die bij RBCZ zijn aangesloten, waaronder ook de SBLP.

Daarin is opgenomen dat de website m.i.v. 1-1-2023 verplicht is voor nieuwe therapeuten.


(deze criteria zijn samengesteld door de leden van het sectoroverleg Psychosociaal in onderling overleg met de SBLP, waarna vastgesteld en geaccordeerd.