Visitatie van je praktijk

Periodieke praktijkvisitatie vindt minimaal eens in de vijf jaar plaats en maakt onderdeel uit van het behoud van de beroepslicentie. De praktijkvisitatie wordt uitgevoerd door extern visitatiebureau AVAR. Een geldige HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) geeft vrijstelling van de vijfjaarlijkse visitatie door de beroepsorganisatie.

Bij een praktijkvisitatie krijgen verschillende aspecten aandacht. Deze zijn uitgebreid beschreven in:

 
Wees goed voorbereid,  lees het visitatiereglement en de vragenlijst goed door. Lees ook de annuleringsvoorwaarden. Er zijn altijd kosten verbonden aan het annuleren van je gemaakte afspraak van het bezoek met AVAR (lees de uitzonderingen in het reglement.)

Deze documenten zijn opgesteld en onderschreven door de beroepsorganisaties die bij RBCZ zijn aangesloten, waaronder ook de SBLP.

Daarin is opgenomen dat de website m.i.v. 1-7-2022 verplicht is voor therapeuten. Dit is verplaatst naar 1 januari 2023


(deze criteria zijn samengesteld door de leden van het sectoroverleg Psychosociaal in onderling overleg met de SBLP, waarna vastgesteld en geaccordeerd.