Visitatie van je praktijk

Periodieke praktijkvisitatie vindt minimaal eens in de vijf jaar plaats en maakt onderdeel uit van het behoud van de beroepslicentie. De praktijkvisitatie wordt uitgevoerd door extern visitatiebureau AVAR.

Bij een praktijkvisitatie krijgen verschillende aspecten aandacht. Deze zijn uitgebreid beschreven in:

 De vragenlijst is een downloadable word document.

Dit document is opgesteld en onderschreven door de beroepsorganisaties die bij RBCZ zijn aangesloten, waaronder ook de SBLP.

Informatie over de:

(deze criteria zijn samengesteld door de leden van het sectoroverleg Psychosociaal in onderling overleg met de SBLP, waarna vastgesteld en geaccordeerd.