Zoek
Sluit dit zoekvak.

Sabbatical

Een Sabbatical biedt aan de Lichaamsgeoriënteerde therapeut een vangnet voor het geval enige tijd niet aan de verplichtingen voor herregistratie kan worden voldaan, bijvoorbeeld door zwangerschap, ziekte of mantelzorg. De looptijd van een sabbatical is maximaal 1 jaar. Binnen dat jaar kan de therapeut zonder aanvullende eisen weer actief Lichaamsgeoriënteerde therapeut worden en gaan de herregistratie verplichtingen weer gelden. De einddatum van de sabbatical wordt gemeld aan de Deelnemersadministatie.
In het document herregistratie vind je hier meer informatie over.