“The feeling of shame has a demonic potential to encompass our whole personality’ ‘…. a person can come to believe that his whole self is fundamentally flawed and defective” (Bradshaw, 1988. p.21)

“Het gevoel van schaamte heeft het demonische potentieel om onze hele persoonlijkheid te omvatten.” “…. iemand kan gaan geloven dat zijn hele zelf fundamenteel gebrekkig en defect is”

Herken je bovenstaande?