Stichting Beroepsorganisatie voor

Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie

 

 

Zij-instromers

Lichaamsgeoriënteerde therapeuten die zich willen laten registreren bij de SBLP, moeten voldoen aan de criteria voor registratie van de SBLP.
Therapeuten die een andere opleiding hebben afgerond dan de door de SBLP erkende opleidingen behoren tot de zij-instromers. Voor deze groep gelden de volgende criteria:
 
Relevante beroepsopleiding
De kandidaat deelnemer heeft een gedegen beroepsopleiding afgerond in de lichaamgeoriënteerde (psycho)therapie van 4 jaar, op HBO-niveau.
  • De opleiding moet zijn gericht op het op professionele wijze uitoefenen van het beroep van lichaamsgeoriënteerd therapeut.
  • Supervisie en leertherapie met betrekking tot het eigen therapeutische proces zijn aantoonbaar onderdeel van de opleiding geweest. 
Gelofte
Alle deelnemers van de SBLP leggen een gelofte af. Hiermee onderschrijven zij de SBLP code ethiek en gedrag. Van uit dit perspectief is het belangrijk voor de SBLP dat er geen redenen zijn, van welke aard dan ook die aanleiding kunnen geven om een deelnemer niet toe te laten. De gelofte/eed aflegging vindt altijd plaats op de eerste zaterdag van november tijdens de SBLP deelnemersdag. Mochten hier vragen over zijn, neem dan contact met ons op via de contactpagina. 

 

Beslisboom

Wil u als zij-instromer voor uzelf nagaan of het zinvol is om de registratieprocedure in te gaan, volg dan de volgende beslisboom:

1. Heeft u een afgeronde gedegen beroepsopleiding afgerond in de lichaamgeoriënteerde (psycho)therapie van 4 jaar, op HBO-niveau?

  • ja, ga naar vraag 2
  • nee, u kunt niet toetreden tot de SBLP

2. Bent u bereid de Code Ethiek en Gedrag te onderschrijven en deel te nemen aan een kennismakingsvisitatie?