Stichting Beroepsorganisatie voor

Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie

 

 

Toelatingscriteria

Een van de doelen van de SBLP is ervoor zorg te dragen dat de bij de SBLP aangesloten therapeuten voldoende en aantoonbaar gekwalificeerd zijn om op een betrouwbare wijze professionele Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie te geven. Het SBLP register beoogt de kwaliteit van haar deelnemers te borgen.

Therapeuten die zich willen aansluiten bij de SBLP moeten voldoen aan een aantal criteria rond (voor)opleiding en professionaliteit. De belangrijkste bepaling is dat elke therapeut een afgeronde beroepsopleiding op HBO-niveau van vier jaar heeft in de lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie.

In onderstaande document worden de criteria en de toetredingsprocedure van de SBLP beschreven. Onder Veelgestelde vragen en antwoorden is op deze website informatie te vinden over de voorwaarden voor registratie als therapeut.

SBLP Regeling Toetreding en Registratie

SBLP Contributie