Stichting Beroepsorganisatie voor

Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie

 

 

Lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie

Lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie stelt zich ten doel de balans tussen lichaam en geest te herstellen via de bewustwording van de persoonsgebonden oorzaak van de klachten. Binnen de SBLP zijn diverse vormen van lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie gebundeld. Al deze therapievormen hebben gemeenschappelijk dat ze in de behandeling van psychische klachten het lichaam betrekken. Hierdoor worden de klachten zowel cognitief, emotioneel als fysiek in de behandeling benaderd. Door de emotionele component van de psychische aandoening in het lichaam te gaan ervaren, hier omgang mee te vinden en hier constructieve uiting aan te geven, beklijft de behandeling meer dan waar het alleen om woorden en cognities gaat.  
Werking therapie
Veel cliënten zijn al eerder in aanraking geweest met bijvoorbeeld een psycholoog en hebben al redelijk wat inzicht in de problematiek. Tevens ervaren ze dat dit inzicht alleen onvoldoende is voor een duurzame verandering in hun leven. Door rechtstreeks met het lichaam te werken wordt de oplossing voor de problematiek meer tastbaar en zijn veranderingen blijvend.
Een voorbeeld: In de lichaamsgerichte benadering van bijvoorbeeld trauma richt zich op het uitgangspunt dat gevoelens in het lichaam zijn achtergebleven en zich niet volledig hebben kunnen uiten. Door met zorg stapje voor stapje de gevoelens te uiten en een plek te geven, wordt het trauma getransformeerd en geïntegreerd in het lichaam en het bewustzijn, waardoor de klacht definitief verdwijnen.