Stichting Beroepsorganisatie voor

Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie

 

 

Klachten over een SBLP-therapeut

Klachtrecht is geregeld via de Wkkgz; Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.
Met de Wkkgz heeft de overheid gezorgd voor een toegankelijke klachtenregeling. De wet waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.

KLACHT
Wanneer u niet tevreden bent over de begeleiding die u is aangeboden of er zijn problemen ontstaan tussen u en uw therapeut, kan dat een heel vervelende situatie opleveren.
Bespreek uw probleem eerst zelf met uw therapeut. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door gebrekkige communicatie. Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit.

3-STAPPENPLAN
Wanneer u er niet uitkomt met uw therapeut kunt u overwegen een klacht in te dienen.
In dat geval is er een driestappen plan wat doorlopen moet worden.

STAP 1  Meld uw klacht bij de SBLP via de vertrouwenspersoon

  •        De vertrouwenspersoon helpt u de klacht te verhelderen en te formuleren. Dit kan tot inzichten leiden of een andere kijk op de klacht. Samen met de vertrouwenspersoon onderzoekt u of de klacht nog op te lossen is met de therapeut. Als u het wenst kan de vertrouwenspersoon een bemiddelende rol op zich nemen. 
  •         Wanneer u er onderling niet uitkomt of de situatie leent zich er niet voor, kunt u besluiten een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon zal u in dit proces de weg wijzen en indien gewenst, ondersteunen.

BELANGRIJK:
U heeft het recht de klacht meteen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris in te dienen. 
Het is niet verplicht eerst het hele traject met de vertrouwenspersoon te doorlopen.
Het is echter wel noodzakelijk de beroepsorganisatie, via de vertrouwenspersoon, op de hoogte te stellen van de klacht.

Email: vertrouwenspersoon@sblp.nl

STAP 2 Het indienen van een klacht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris
De klacht wordt ingediend bij de klachtenfunctionaris van de WKKGZ regeling waarbij de therapeut is aangesloten. Deze is te vinden op de factuur en de website van de therapeut.
De organisaties die een WKKGZ regeling bieden zijn CAM COOP, SCAG en het NIBIG

De onafhankelijke Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris neemt de klacht in behandeling en is erop gericht de klacht te verhelpen zonder dat daar een geschillencommissie of tuchtcollege aan te pas hoeft te komen.

De klachtenfunctionaris

  •        is onafhankelijk en onpartijdig
  •        ondersteund de cliënt bij het verhelderen van de situatie en het formuleren van de klacht.
  •        zoekt samen met u en therapeut mogelijke oplossingen.

De klacht wordt in principe binnen 6 weken opgelost.

STAP 3 Het aanhangig maken van de klacht bij de Geschillencommissie
Wanneer het onmogelijk is gebleken er samen met de klachtenfunctionaris uit te komen, dan kan u de klacht aan merken als een geschil.
Het geschil wordt ingediend bij de geschillencommissie via de WKKGZ regeling waarbij de therapeut is aangesloten. Deze geschillencommissie is een volledig onafhankelijk orgaan en doet een bindende uitspraak. 

Informatie over de klachtafhandeling en geschillencommissies
- Wanneer u een klacht heeft kunt u via de link Klachtenregeling op de site van de CAM COOP zien of de betreffende therapeut daar zijn WKKGZ heeft ondergebracht. 
- Heeft uw therapeut zijn/haar WKKGZ ondergebracht bij de NIBIG, ga naar : Nibig geschillencommissie

SCAG    www.scag.nl

Download hier het klachtenreglement

Link naar de reglement-geschillencommissie-nibig.pdf