Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 juli 2020.

Persoonsgegevens

Wanneer u uw persoonsgegevens invult op het aanmeldings- of reactieformulier zullen wij daar zorgvuldig mee omgaan. Dit geldt vanzelfsprekend ook als u contact heeft via de telefoon of op andere wijze en via die weg persoonsgegevens doorgeeft. De persoonsgegevens worden verwerkt door de medewerkers van de deelnemersadministratie, die allen ook deelnemer zijn van de SBLP. SBLP verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

·       het onderhouden van contact;

·       een goede en efficiënte dienstverlening;

·       beheer van het deelnemerbestand;

·       het verrichten van administratieve handelingen;

·       verbetering van de dienstverlening;

·       voldoen aan de kwaliteitsnormen/of professionele toetsing;

·       facturering;

·       innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

·       het voeren van geschillen.

Wanneer u als (aankomend) deelnemer meer wilt weten over hoe de SBLP met uw gegevens omgaat dan verwijzen wij u naar de uitgebreide privacyverklaring op het beveiligde deel van deze website.

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Grondslagen

SBLP verwerkt deze persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat SBLP hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
  • De bescherming van haar financiële belangen;
  • De verbetering van haar diensten.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

SBLP zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. De bewaartermijn voor algemene gegevens ligt op twee jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft SBLP passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Inzage persoonsgegevens

U heeft het recht om SBLP een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. U kunt deze na uw bezoek uit uw browser verwijderen.

Aanvullende informatie

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

SBLP

Adres: Stationsstraat 91 5751 HD Deurne

Telefoonnummer: 070-22 10 763

info@sblp.nl

Klacht

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door SBLP, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.