Integrated Psychotherapy

Integrated Psychotherapy (voorheen Energetic Integration) is een vorm van lichaamsgericht psychotherapie, die de lichaamstaal en – sensaties gebruikt als ingang voor het psychotherapeutisch proces. De hulpvraag van de cliënt wordt op die manier ook op minder bewuste lagen onderzocht. De therapeut kijkt naar de adem- en houdingspatronen en helpt de cliënt zich hiervan bewust te worden. Wat zegt dit over haar-/hemzelf? Welke gedachten- en gevoelspatronen liggen eraan ten grondslag? En wat is er nodig om meer ruimte te creëren in deze gewoontepatronen?

Integrated Psychotherapy gebruikt lichaamsbewustzijn om oude gewoontes – die ooit als verdediging tegen (emotionele) kwetsing ontstaan zijn – te leren kennen en te ontmantelen. Het uiteindelijke doel is om ook de psychosomatische signalen van het lichaam te gaan benaderen zoals ze bedoeld zijn: als indicatie dat er aandacht aan geschonken moet worden. Waardoor oude kwetsuren geïntegreerd kunnen worden. De basis van Integrated Psychotherapy is de door Jack Painter ontwikkelde ‘Energetic Cycle of Breath’; een op vitaliteit gerichte ademmethodiek.

Overige technieken

Naast deze ademmethodiek worden diverse andere lichaamsgerichte methodieken toegepast (o.a. bio-energetica, bodydrama, gestalt). Ook de communicatie maakt een belangrijk onderdeel uit van deze vorm van lichaamsgericht psychotherapie: het kunnen verwoorden van wat je ervaart vormt een essentieel aspect van integratie.

Therapieresultaat

Mensen die Integrated Psychotherapy hebben gevolgd hebben over het algemeen na afloop van de behandeling meer voeling met hun eigen lichaam en daardoor met wat wel en niet goed voor hen is. Ze ervaren meer energie, denken helderder en zijn veerkrachtiger. Ze functioneren beter en beleven meer plezier aan hun (liefdes)relaties.