Basiscriteria Lichaamsgeoriënteerde therapeut bij SBLP

Voor registratie als Lichaamsgericht Therapeut (LT) gelden de volgende basiscriteria. Zie voor de verschillende stappen het stroomschema LT, Stroomschema registratieprocedure”

Informatie over de verschillende statussen is beschreven in SBLP Regeling Toetreding en Registratie

Lichaamsgerichte psychotherapieopleiding, afgerond met een einddiploma.
Deze en je overige relevante (voor)opleidingen upload je in LARS, ons online ledenadministratie- systeem, bij tabblad Opleidingen. Je ontvangt separaat inloggegevens. Dit regel je zelf.
Na akkoordbevinding krijg je de tijdelijke status van Aspirant LT en wordt de registratieprocedure gestart. (Kosten registratie eenmalig 75,- en deelnemerschap 260,- per jaar exclusief btw. (2021)) Nu zet je je beroepsdiploma ook bij tabblad Criteria in Lars, evenals de navolgende documenten.

BAV; beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (Wkkgz-proof).
Eventuele kosten van aansprakelijkheid of van een rechtsgang in het kader van de Wkkgz worden dan gedekt. Voor een BAV afgesloten bij Balens Verzekeringen geldt een collectiviteitskorting voor SBLP- deelnemers. (Voor je registratienummer, zie tabblad NAW in Lars.) Ook AON en Kendall-Mason hebben een goede verzekering. (Kosten ca. € 85,- tot € 125,-) Dit regel je zelf.
VOG;
Uit een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Deelnemersadministratie stuurt je bij aanvang van de registratieprocedure een link om de VOG aan te vragen bij Justis. Deze mag bij toetreding niet ouder zijn dan drie maanden en is 5 jaar geldig. (Kosten ca. € 35,-.)
Wkkgz;
Voor de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ registreer je je bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie; een wettelijke plicht voor iedere zorgverlener die werkt met betalende cliënten, al is het er maar één. Binnen ons veld zijn drie organisaties die dit verzorgen: de CamCoop, Scag en Nibig. Ze verschillen in prijs. Bij de CamCoop kun je je als deelnemer van de SBLP registreren voor € 12,50 per jaar (2021). Registratie bij CamCoop vraag je aan via de Deelnemersadministratie. Bij Scag en Nibig regel je zelf
KvK;

 Je dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. Dit kun je voorbereiden via de website inschrijving KvK eenmanszaak en je maakt een afspraak om je inschrijving te voltooien.

Tuchtrecht;
Heeft als doel de kwaliteit van de individuele gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Het gaat om een algemeen belang. Alle SBLP-therapeuten zijn onderhevig aan tuchtrecht. Je wordt aangemeld door de Deelnemers- administratie bij tuchtregister TCZ via koepelorganisatie RBCZ. Kosten TCZ €10,- en inschrijfgeld eenmalig €45,- (ex btw, 2020). Voor therapeuten aangesloten bij koepelorganisatie NAP, is tuchtrecht via de NAP geregeld. Wel dient een geldig NAP-registratiebewijs (jaarlijks) geupload te worden.
Let op: voor dit criterium dienen je LT-diploma, BAV, VOG en Wkkgz geupload te zijn in Lars.
Psychosociale basiskennis;
Alleen voor de status van LT-P is een PsBK-diploma volgens Plato-normen verplicht. Met die status is vergoeding door de zorgverzekeraars mogelijk. Het SNRO of CPION geaccrediteerde diploma dient geupload te zijn in Lars. Zie verder “Criteria vergoeding ZKV en btw-vrijstelling”.
• Code Ethiek en Gedrag;
Met registratie bij SBLP onderschrijf je de SBLP Code Ethiek en Gedrag zoals die te vinden is op de SBLP site. Het officiële onderschrijven van de Code gebeurt d.m.v. het afleggen van een gelofte. Dit kan tijdens een ceremonie op de SBLP-deelnemersdag (de eerste zaterdag) in november. Hiertoe wordt je t.z.t. uitgenodigd.
WERKWIJZE
  • Upload de documenten in LARS waarvoor je separaat inloggegevens ontvangt/ontvangen hebt.
  • Zet de documenten in tabblad Criteria, bij het betreffende criterium.
  • Zet bij het uploaden het veld Afgerond op ‘ja’ om te laten zien dat je hieraan voldoet. Let op: pdf-vorm kunnen geupload worden (en < 10Mb).Let op: alléén documentnamen zónder ‘vreemde’ tekens (zoals ‘&’). Anders is de pdf niet te openen en stagneert de procedure.

    Wanneer de documenten geupload zijn en je aan de criteria voldoet, krijg je de status van Lichaamsgericht Therapeut. Daarmee ben je volwaardig SBLP therapeut!

    De eerste registratieperiode is een jaar geldig. Indien aan het einde van deze registratieperiode is voldaan aan de voorwaarden voor verlenging (zie SBLP Regeling Herregistratie), wordt de beroepslicentie verlengd voor twee jaar.

 Basiscriteria LT, 27-01-2021