Core-energetische therapie

Core-energetische therapie is een integratieve lichaamsgerichte vorm van therapie waarin spiritualiteit en zingeving een belangrijke rol spelen. De therapie is vooral geschikt voor persoonlijke groei en ontwikkeling. CET werkt in op het fysieke, het emotionele, het mentale, de wil (of intentie) en de spiritualiteit. Deze verschillende lagen zijn in de benadering van core-energetica onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De ‘Core’ in Core-Energetica betekent kern, ziel of hart en heeft als fundamenteel uitgangspunt dat ieder mens in de kern goed is en dat er in het hart liefde zetelt. De essentie van het leven bestaat uit liefde en plezier. De reden waarom de meesten van ons dit niet zo ervaren, ligt in het feit dat wij gescheiden zijn van onze kern; onze eigen essentie.De therapie is erop gericht om hierin een transformatie op gang te brengen.

Laden en ontladen

In de therapievorm wordt gewerkt met fysieke aanraking, ademtechnieken, lichamelijke beweging en oefeningen die als doel hebben om de cliënt in contact te brengen met zijn gevoelens en emoties, gedachten en overtuigingen. De core-energeticatherapeut werkt met technieken die een cyclus van laden en ontladen teweeg kunnen brengen. Hierdoor kunnen energieblokkades loskomen en uiteindelijk oplossen.