Code Ethiek en Gedrag

De Code Ethiek en Gedrag is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de beroepsbeoefening van de SBLP-therapeut te waarborgen.

De Code Ethiek en Gedrag is een vertaling van de beroepsethische uitgangspunten in gedragsregels die als richtlijn dienen voor het beroepsmatig handelen van de SBLP therapeut. Verder is het een informatiebron over wat van de SBLP therapeut in het algemeen kan worden verwacht en verlangd, voor al degenen die te maken hebben met het professioneel handelen van de SBLP therapeut.

Tenslotte dient de Code Ethiek en Gedrag als maatstaf waaraan het handelen van de SBLP therapeut kan worden getoetst. Er bestaat binnen de SBLP een goede klachtenregeling en een Reglement Klachten.