Informatie voor cliënten

Hier vindt u belangrijke informatie als u gebruik maakt of gebruik wil maken van een therapeut die bij de beroepsorganisatie SBLP is aangesloten.

Lichaamsgeoriënteerde (psycho-)therapie is een therapievorm die op het lichaam georiënteerd is. Centraal in de therapie staat emotieregulering en het bewust worden van de lichaamssensaties en de gevoelsmatige betekenis daarvan. Doel is om het lichaamsbewustzijn, het identiteitsgevoel, de zelfregulering en de autonomie te versterken. Meer hierover vindt u op deze pagina.

Lichaamsgeoriënteerde therapie heeft effect bij de behandeling van veel verschillende klachten, zoals moeite hebben met het voelen en uiten van emoties, depressie en neerslachtigheid, stress en burnout, verwerking van trauma’s en oud zeer enzovoort. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Bij Therapievormen vindt u de belangrijkste therapievormen die door SBLP-therapeuten worden toegepast.
De individuele sessies van veel SBLP-therapeuten worden vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars. Er zijn ook therapeuten die niet in de vergoedingsregeling vallen, en ook niet alle zorgverzekeraars geven een vergoeding.
Ale SBLP-therapeuten vallen onder de Code Ethiek en Gedrag van de SBLP. In deze Code is onder meer geregeld op welke manier de privacy van de cliënten is geregeld. Ook andere belangrijke aspecten rond de behandeling van cliënten zijn hierin geregeld. De Code is hier te downloaden.