Visitaties worden vanaf 2018 uitbesteed

Boudewijn Gelaudie van de Kring Visitaties schrijft dat de visitaties vanaf 1 januari worden uitbesteed aan een extern bureau. Iedereen die als therapeut werkt, krijgt eens in de vijf jaar zo’n visitatie. De groepsvisitatie en de schriftelijke visitatie die de SBLP tot nu toe ook hanteerde, komen te vervallen. In de nieuwsbrief van oktober heb ik er reeds melding van gemaakt: […]