Sabbatical

Sabbatical Een Sabbatical biedt aan de Lichaamsgeoriënteerde therapeut een vangnet voor het geval enige tijd niet aan de verplichtingen voor herregistratie kan worden voldaan, bijvoorbeeld door zwangerschap, ziekte of mantelzorg. De looptijd van een sabbatical is maximaal 1 jaar. Binnen dat jaar kan de therapeut zonder aanvullende eisen weer actief Lichaamsgeoriënteerde therapeut worden en gaan de herregistratie […]

Visitatie van je praktijk

Visitatie van je praktijk Periodieke praktijkvisitatie vindt minimaal eens in de vijf jaar plaats en maakt onderdeel uit van het behoud van de beroepslicentie. De praktijkvisitatie wordt van af januari 2023 uitgevoerd door extern visitatiebureau Visie-tatie.  www.visie-tatie.nl De visiteurs van Visie-tatie zijn zelf ook allemaal therapeut en hebben hun eigen praktijk (gehad). Visie-tatie is opgericht door en […]