Sabbatical

Sabbatical Een Sabbatical biedt aan de Lichaamsgeoriënteerde therapeut een vangnet voor het geval enige tijd niet aan de verplichtingen voor herregistratie kan worden voldaan, bijvoorbeeld door zwangerschap, ziekte of mantelzorg. De looptijd van een sabbatical is maximaal 1 jaar. Binnen dat jaar kan de therapeut zonder aanvullende eisen weer actief Lichaamsgeoriënteerde therapeut worden en gaan de herregistratie […]

Visitatie van je praktijk

Visitatie van je praktijk Periodieke praktijkvisitatie vindt minimaal eens in de vijf jaar plaats en maakt onderdeel uit van het behoud van de beroepslicentie. De praktijkvisitatie wordt uitgevoerd door extern visitatiebureau AVAR. Bij een praktijkvisitatie krijgen verschillende aspecten aandacht. Deze zijn uitgebreid beschreven in Visitatie Criteria RBCZ.pdf  Dit document is opgesteld en onderschreven door de […]

Privacyverklaring

Privacyverklaring Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.