Herregistratie

Herregistratie Therapeuten die bij de SBLP zijn geregistreerd, worden elke twee jaar opnieuw geregistreerd als ze in de afgelopen periode hebben voldaan aan de eisen op het gebied van professionele ontwikkeling.

beroepsprofiel

Beroepsprofiel In het Beroepsprofiel van de SBLP staat de essentie beschreven van het beroep Lichaamsgeori

Zij-instromers

Zij-instromers Lichaamsgeoriënteerde therapeuten die zich willen laten registreren bij de SBLP, moeten voldoen aan de criteria voor registratie van de SBLP. Therapeuten die een andere opleiding hebben afgerond dan de door de SBLP erkende opleidingen behoren tot de zij-instromers. Voor deze groep gelden de volgende criteria: Relevante beroepsopleidingDe kandidaat deelnemer heeft een gedegen beroepsopleiding afgerond […]

Contact

Contact Voor registratie van therapeuten en ondersteuning van geregistreerde deelnemers kunt u bellen met de ledenadministratie. TELEFOONNUMMER: 070 22 10 763 Email: ledenadministratie@sblp.nl Correspondentie adres is : Stationsstraat 91, 5751 HD Deurne Reactieformulier Aanmelden Vind een therapeut

login

Inloggen Mocht je al zijn ingelogd, maar het menu niet zien, log dan even opnieuw in. Klik op log uit en dan opnieuw inloggen. Log uit

Deelnemer worden

Toelatingscriteria Een van de doelen van de SBLP is ervoor zorg te dragen dat de bij de SBLP aangesloten therapeuten voldoende en aantoonbaar gekwalificeerd zijn om op een betrouwbare wijze professionele Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie te geven. Het SBLP register beoogt de kwaliteit van haar deelnemers te borgen. Therapeuten die zich willen aansluiten bij de SBLP moeten […]

Klachtenreglement

Klachten over een SBLP-therapeut Een klacht of een gevoel van onvrede kan ontstaan Natuurlijk kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de begeleiding die u is aangeboden. Dat is voor beide partijen niet prettig maar vooral niet voor u. Daarom heeft de SBLP de stappen op een rij gezet om uw klacht/onvrede zo […]

welke klachten

Welke klachten kunnen aanleiding zijn voor therapie? Lichaamsgerichte therapie heeft effect bij de behandeling van veel verschillende klachten: moeite hebben met het voelen en uiten van emoties depressie en neerslachtigheid stress en burn-out rouwverwerking verwerking van trauma

Informatie voor cliënten

Informatie voor cliënten Hier vindt u belangrijke informatie als u gebruik maakt of gebruik wil maken van een therapeut die bij de beroepsorganisatie SBLP is aangesloten. Wat is Lichaamsgeoriënteerde (psycho-)therapie? Lichaamsgeoriënteerde (psycho-)therapie is een therapievorm die op het lichaam georiënteerd is. Centraal in de therapie staat emotieregulering en het bewust worden van de lichaamssensaties en […]