Bodynamic therapie

Bodynamic is lichaamsgerichte psychotherapie systeem die een directe verbinding maakt tussen de 125 spieren, het onderliggende bindweefsel en psychologische functies van het menselijk lichaam.

Aan de grondslag liggen twee essentiële waardes die het gedrag leiden en beïnvloeden, namelijk:

       Waardigheid

       Wederzijds contact

Bodynamic heeft uit de praktijk een theorie en aanpak ontwikkeld uitgaande van 7 ontwikkelingsfases.  Vanuit de ervaring hiermee worden de beschermingsmechanismen ontwikkeld en wel of niet flexibel gebruikt wanneer nodig is. Het is een ontzettend belangrijke voorwaarde om deze beschermingsmechanismen (ook wel karakterstructuren genoemd), waardoor een persoon heeft overleefd, te eren en te respecteren en pas daarna flexibel helpen te maken en wellicht nieuwe leren te gebruiken.

Een ander belangrijk aspect van Bodynamic zijn de 11 Ego functies. Dit zijn verschillende vaardigheden die men wel of niet heeft geleerd en gebruikt; zoals grenzen, sociale vaardigheden, energy management en gronding en realiteitstoetsing.

Als diagnostisch middel wordt de Bodymap, ofwel de lichaamskaart gebruikt, waarbij de hypo or hyper reactie van de spieren wordt getest en op een map gezet. Hierdoor kan een therapeut en de cliënt zien wat zijn de sterke, zwakke, trauma ervaringen of niet aangeleerd gedrag/persoons aspecten zijn. De Bodymap wordt voornamelijk gebruikt door Bodynamic therapeuten om de snelheid en de preciesheid van de therapie te verhogen.

Als gespreksmodel wordt de Bodyknot gebuikt, het is een 8 stappen model om verschillende facetten van de interactie in kaart te brengen. Bodyknot wordt gebruikt als hulpmiddel bij vastgelopen gesprekken tussen, maar ook binnen een mens.

Tijdens de therapie, na het zien van de Bodymap van de cliënt, wordt een contract gemaakt. Er wordt uit gegaan van de wens van de cliënt, wat diegene wil veranderen in diens leven op dit moment.

Vaak wordt als eerst gewerkt aan de sterke kanten van de cliënts persoonlijkheid en diens omgeving (denk aan: het hebben van goed sociaal netwerk is een voorwaarde voor goed schock werk) en ook aan de krachten van het lichaam, kunnen voelen en kunnen gebruiken als nodig is. Dit zorgt voor goede basis voor werken met zwaardere/pijnvolle problematiek.

Ook begeleid de therapeut(e) de cliënt in het vinden van goed balans tussen:

       Denken (cognitie)

       Voelen (emotie)

       Ervaren (lichaam)

Met als reden dat alle drie horen aanwezig te zijn bij de belangrijke thema’s van de cliënt, dit kan zelfs als toetsmiddel worden gebruikt of de therapie succesvol is of niet. 

De therapeut(e) is een:

       Emphatische luisteraar

       Onderzoeker

       Docent

       Voorbeeld

       Spiegelaar

       En een echte persoon met persoonlijkheid ernaast

Problematieken en cliënten van Bodynamic

Het bijzondere van Bodynamic is dat geen cliënt te jong of te oud is. Vanaf baby (of zelfs in de moedersbuik) kunnen de hulpmiddelen van Bodynamic gebruikt worden. Denk aan baby’s die met een keizersnede geboren werden – waardoor ze de nodige reflex niet konden doen, maar naderhand kunnen de ouders dit leren van de therapeut en samen met hun baby oefenen.

Ook komen vaak cliënten die na het zien van veel artsen alsnog de lichaamspijnen blijven behouden – daarbij kan Bodynamic een steun en oplossing zijn. 

Mensen die aan diverse persoonlijkheidsproblematieken leiden, zoals depressie, angsten, PTSS klachten kunnen terecht bij Bodynamic therapeut. 

Maar ook mensen die wellicht niets mankeren maar meer willen bereiken op het werk of op relationeel gebied, kan Bodynamic gereedschap bieden. Denk aan iemand die zijn bedrijf op hoger niveau wil brengen etc.