Bijscholingen

Wat voor scholingsactiviteiten tellen mee voor de jaarlijkse bijscholing, en hoe worden ze meegeteld bij de inventarisatie?

We nodigen interne en externe opleiders uit hun trainingen/workshops op het terrein van de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie aan te beiden op de website van SBLP.

SBLP accrediteert deze opleidingen niet, maar erkend ze als ze passen bij de criteria in het SBLP Beroepsprofiel. Een geaccrediteerde training/ workshop wordt wel geadviseerd.

De training/ workshop kunnen gericht zijn op de vakinhoudelijke thema’s en/of op de persoonlijke ontwikkeling als therapeut.

Na beoordeling van een aantal gegevens kan de bij- of nascholing in dit register worden opgenomen. We streven naar een breed scala en diversiteit van trainingen om de SBLP deelnemers te ondersteunen bij hun keuze een bijscholing te volgen die past bij hun profiel van professionaliseren.

SBLP therapeuten streven naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van deskundigheid in hun beroepsuitoefening. Zij nemen de grenzen van hun deskundigheid en de beperking van hun ervaringen in acht. Zij bieden alleen die diensten aan waarvoor zij door opleiding, training en ervaring zijn gekwalificeerd. Datzelfde geldt ook voor de methoden die ze toepassen.

Aan de opleiders wordt gevraagd hun aanbod op de SBLP website up-to-date te houden omdat we hiervoor niet de verantwoording nemen.