Beroepsprofiel

In het Beroepsprofiel van de SBLP staat de essentie beschreven van het beroep Lichaamsgeoriënteerde (Psycho) therapie en een omschrijving van de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de uitoefening van dit beroep.

Het is bij uitstek een middel om de competenties van de beroepsbeoefenaar in kaart te brengen. Het Beroepsprofiel van de SBLP wordt gebruikt om de kwaliteit van de geboden zorg te waarborgen en als hulpmiddel voor de positionering en profilering van de aangesloten therapeuten.

Dit Beroepsprofiel geeft cliënten, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden en geïnteresseerden antwoord op de vraag welke eisen m.b.t. vaardigheden en kundigheden gesteld kunnen worden aan de bij de SBLP aangesloten therapeuten.