Stichting Beroepsorganisatie voor

Lichaamsgeori├źnteerde (Psycho)therapie

 

 

 Klachten over een SBLP-therapeut

Natuurlijk kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de begeleiding die u is aangeboden. Dat is voor alle partijen niet prettig maar vooral niet voor u. Daarom heeft de SBLP een klachtenregeling: een regeling waarbij we uw klacht zo goed mogelijk willen afhandelen. 

Waarover kunt u klachten indienen?

In principe is er geen beperking als het gaat over het indienen van klachten. Het kunnen klachten zijn op organisatorisch gebied

 • beschikbaarheid en bereikbaarheid
 • wachtlijsten
 • samenwerking met en afstemming op andere zorgverleners

 op relationeel gebied

 • bejegening
 • ongewenste intimiteiten
 • informatieverstrekking
 • op inhoudelijk gebied
 • nalatigheid in de behandeling
 • foutieve behandeling
 • niet of laat terugverwijzen naar de huisarts

 op materieel gebied

 • praktijkruimte
 • tarieven

en op elk ander gebied waarvan u denkt dat de zorgverlener zich niet zo gedraagt of niet zo handelt als u verwacht.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Bespreek uw probleem eerst zelf met uw zorgverlener. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door gebrekkige communicatie. Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit.

Heeft u dit gedaan, en blijft het probleem onopgelost, dan kunt u daarover contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de SBLP. Het secretariaat zal u informeren hoe en waar u een klacht in kunt dienen conform het klachtenreglement van de SBLP. 

 

U kunt enkel een klacht indienen over zorgverleners die bij de SBLP zijn aangesloten. (Indien u wilt klagen over een zorgverlener die niet is aangesloten bij de SBLP kunt u contact opnemen met het Landelijk Informatiepunt voor Patiënten of het Informatie Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in de regio waar u woont). 

U kunt tot vijf (5) jaar na het voorval waarover u wilt klagen een klacht indienen. U kunt indien u moeite heeft met het formuleren van een klacht, hulp vragen bij een van de IKG’s in uw regio.

Download hier het volledige klachtenreglement