Stichting Beroepsorganisatie voor

Lichaamsgeori├źnteerde (Psycho)therapie

 

 

Aanvraagformulier door SBLP erkende trainingen bij- en nascholing.

Opleidingscentra die voor erkenning door de SBLP in aanmerking willen komen, kunnen na beoordeling van een aantal gegevens toestemming krijgen om hun bijscholing aan SBLP therapeuten aan te bieden en opgenomen worden in het register "door SBLP erkende trainingen bij/-scholing".

SBLP therapeuten streven naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van deskundigheid in hun beroepsuitoefening. Zij nemen de grenzen van hun deskundigheid in acht en de beperkingen van hun ervaring. Zij bieden alleen diensten aan waarvoor zij door opleiding, training en ervaring zijn gekwalificeerd. Datzelfde geldt ook voor de methoden en technieken die zij gebruiken.

Erkenning is niet hetzelfde als accreditatie. Een door de SBLP erkende opleiding / training / bij-/nascholing voldoet aan de criteria die overeenkomen met het Beroepsprofiel van de SBLP en de ondergenoemde kaders. Meer info: Beroepsprofiel

De SBLP deelnemer / therapeut kan deze laten meetellen om aan de jaarlijkse bijscholingseisen te voldoen. 

Er zijn overkoepelende accreditatie-instanties die materiaal beoordelen op HBO-Bachelor niveau. Deze kijken hierbij of de gegeven stof en manier van lesgeven aan de eisen voldoen om dit als HBO-Bachelor niveau te zien. Bekende instituten zijn o.a.: FONG, NVAO, SNRO, CPION, SKB en KTNO. Het kan zijn dat zorgverzekeraars eisen dat een bijscholing of opleiding geaccrediteerd is door een van deze landelijk erkende instituten.

De SBLP wil zelf een overzicht inrichten van de bij- en nascholingen die we erkennen binnen ons vakgebied.

KADERS VOOR TOELATING BIJ- EN NASCHOLINGEN

Uitgangspunten:

Bij– en Nascholing is gericht  op het vergroten van de competenties van de deelnemende therapeuten:

A.     Op het vakinhoudelijke therapeutische vlak;
B.     Bij de persoonlijke ontwikkeling van de therapeut;
C.     Gericht op vaardigheden met betrekking tot de praktijk;

A  Criteria voor het vakinhoudelijke bijscholen:

·       Voldoen aan criteria Beroepsprofiel, deze is te vinden op Beroepsprofiel
·       Accreditatie gewenst of uitleg over de inhoud en het doel van de training (dit wordt in het aanvraagformulier verder behandeld).
·       Training heeft voldoende inhoud/ gewicht/ raakvlak met de lichaamsgerichte psychologie; het mensbeeld, de eenheid van lichaam en geest en/of de karakterstructuren (werken met adem, houding enz).

B  Criteria voor de persoonlijke ontwikkeling van de therapeut:

·       Centrale vraag: Hoe draagt de bijscholing bij aan het bevorderen van het therapeutschap en wat voegt het toe aan de praktijk? De motivatie van de trainer/therapeut is relevant.

C  Criteria voor praktijk ondersteunende bijscholingen:

·       Door “erkende opleiders”; inhoud en doel van de training, opleiding en werkervaring docenten, aanbod/studenten per jaar/ referenties

Wil je in aanmerking komen voor opname op onze lijst, dan vragen we je via het aanvraagformulier door SBLP erkende trainingen bij-/nascholing een aanvraag in te dienen.